★ ★ ★ n a i l i t _ b k k ★★★

$$$ P R I C E $$$

★ ★ ★ n a i l i t _ b k k ★★★

ทาสีเล็บเจล มือ + เท้า

start  8 0 0 .-

ตัดหนังมือ+เท้า + ทาสี

5 5 0 .-

สปาออแกนิค มือ + เท้า

9 0 0 .-

สปาออแกนิค มือ + เท้า + ทาสีเจล

1, 7 0 0 .-

ถอดสีเล็บเจล

2 0 0 .-

ต่ออะคริลิค

start  1, 3 0 0 .- + +

เติมโคนอะคริลิค

8 0 0 .-

ถอดเล็บอะคริลิค

4 0 0 .-

เพ้นท์เล็บ

5 0 .- + +

เจล อาร์ต ดีไซน์

5 0 .- + +

★ ★ ★ n a i l i t _ b k k ★★★

Go Social with NAIL iT

★ ★ ★ n a i l i t _ b k k ★★★

banner line @ nailit 500x500